Środa, 1 grudnia 2021 roku
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy na stronie Rzymskokatolickiej Parafii św. Marka Ewangelisty w Łomiankach Dąbrowie.

Wybierz rok archiwum newsów:
 ::  SPOWIEDŹ
  Spowiedź w naszej parafii 15 minut przed każdą Mszą św. oraz można umawiać się telefonicznie w innych godzinach tel 607 095 113

Spowiedź odbywa się w dawnej kaplicy gdzie znajduje się "bezpieczny konfesjonał". Wchodzimy przez główne wejście do wnętrza kaplicy.
01.04.2020 r.
 ::  PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
  Zapisy młodzieży, osób dorosłych pragnących przygotować się do sakramentu bierzmowania przyjmujemy w zakrystii. Termin następnego spotkania zostanie ogłoszony w ogłoszeniach parafialnych oraz na stronie internetowej.
14.01.2020 r.
 ::  PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
  W związku z nowymi obostrzeniami podczas epidemii, spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I komunii, które miało się odbyć w poniedziałek 26 października 2020 o godz. 19:00 zostało przełożone na inny termin. Nowy termin podamy w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej parafii.
14.01.2020 r.
 ::  SPOTKANIA DLA MŁODZIEŻY
  Zapraszamy młodzież naszej parafii do udziału w systematycznych spotkaniach formacyjnych w każdy czwartek o godz. 19:00 w dawnej kaplicy.
26.09.2020 r.
 ::  ŚWIATECZNA POMOC - Rodzina pomaga rodzinie
  „Rodzina pomaga rodzinie” to od tego roku nowa formuła świątecznej pomocy. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim rodzinom, które przygotowały paczki świąteczne dla osób potrzebujących. Szczególne wyrazy wdzięczności ze wszelką pomoc i serdeczność przekazują osoby obdarowane.

Serdecznie dziękujemy parafialnemu zespołowi Caritas za koordynacje świątecznej pomocy oraz już teraz prosimy o pomoc w przyszłym roku.
27.11.2020 r.
 ::  BOŻE NARODZENIE
  Święta Bożego Narodzenia przypominają nam ziemską historię Jezusa, Jego pokorne uniżenie w stajni Betlejemskiej. Życzymy, aby ten wyjątkowy czas wpatrywania się w uniżenie i dobroć samego Boga, zaowocował trwałymi postawami miłosierdzia, zatroskania o człowieka poszukującego, bezradnego, potrzebującego ludzkiego wsparcia.
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!
Ks. Kanonik Andrzej Kostrzębski - Proboszcz
Ks. Andrzej Krzesiński - wikariusz


Pasterka o godz. 24:00.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25.12.2020
Msze św. o godz. 9:00 11:00 12:30 18:00

Wspomnienie Św. Szczepana – II dzień Świąt Narodzenia Pańskiego 26.12.2020
Msze św. o godz. 9:00 11:00 12:30 18:00
24.12.2020 r.
 ::  REKOLEKCJE ADWENTOWE
  Program rekolekcji adwentowych 2020

Rekolekcjonista – ks. dr Piotr Wierzbicki

Niedziela 20.12.2020
9:00 - Msza św. z nauką ogólną
11:00 - Msza św. z nauką ogólną
12:30 - Msza św. z nauką ogólną
18:00 - Msza św. z nauką ogólną

Poniedziałek 21.12.2020
7:00 - Msza św. roratnia z nauką ogólną
9:00 - Msza św. z nauką ogólną
17:00 – Msza św. z nauką ogólną
18:00 – Msza św. z nauką ogólną
19:30 – Msza św. z nauką dla młodzieży oraz dłużej pracujących.
Spowiedź tego dnia
od godz. 9:00 – 12:00 oraz od godz. 16:00 – 20:00

Wtorek 22.12.2020
7:00 - Msza św. roratnia z nauką ogólną
9:00 - Msza św. z nauką ogólną
17:00 – Msza św. z nauką ogólną
18:00 – Msza św. z nauką ogólną
19:30 – Msza św. z nauką dla młodzieży i dłużej pracujących.

Spowiedź tego dnia podczas każdej Mszy św.

NAUKI REKOLEKCYJNE MOŻEMY ODSŁUCHAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII w zakładce Rekolekcje 2020


06.12.2020 r.
 ::  PROMOCJA LEKTORSKA
  W NIedzielę 20 Grudnia podczas Mszy św. o godz. 12:30 pięciu ministrantów naszej parafii otrzymało promocję lektorską. Promowani lektorzy otrzymali specjalne błogosławieństwo, aby podczas liturgii Mszy św. czytali Słowo Boże. Serdecznie gratulujemy promowanym lektorom i życzymy Bożego błogosławieństwa w ich posłudze.
20.12.2020 r.
 ::  Odpusty za zmarłych. Nowy Dekret.
  DEKRET
W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19,
odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad,
przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. prałat Krzysztof Nykiel
Regens

23.10.2020 r.
 ::  ADWENT
  W czasie Adwentu serdecznie zapraszamy na Roraty – Msze św. o Najświętszej Maryi Pannie w dni powszednie o godz. 7:00. Zachęcamy, aby na Roraty przynosić lampiony.
27.11.2020 r.
 ::  UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
  Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy w Niedzielę 1 listopada. Msze św. w tym dniu odprawiane będą według porządku niedzielnego, o godz.: 9:00, 11:00, 12: 30 18:00.
Po każdej Mszy św. w zakrystii przyjmujemy na wypominki za zmarłych. Kartki na których możemy zapisać imiona naszych zmarłych, znajdują się przy wyjściu z kościoła. Imienna modlitwa za zmarłych polecanych w wypominkach w każdą niedzielę całego roku o godz. 8:30.

2 listopada Wspomnienie Wiernych Zmarłych. Msze św. o gdoz. 7:00 i 18:00. O godz. 18:30 imienna modlitwa za zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach.

Stolica Apostolska ogłosiła, że w tym roku, ze względu na trwającą epidemię, odpust za zmarłych można uzyskać przez cały listopad. Warunkami odpustu są: pobożne nawiedzenie cmentarza, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego i wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, warunek nawiedzenia cmentarza i przyjęcia Komunii Świętej, mogą spełnić w sposób duchowy.
31.10.2020 r.
 ::  ŚWIETO NIEPODLEGŁOŚCI
  W ŚRODĘ 11 listopada przypada rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Msze św. w naszej parafii według porządku niedzielnego: 9:00, 11:00, 12:30, 18:00
Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 12:30.
Ze względu na pandemię w tym roku nie będzie wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych.
10.11.2020 r.
 ::  UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
  Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy w Niedzielę 1 listopada. Msze św. w tym dniu odprawiane będą według porządku niedzielnego, o godz.: 9:00, 11:00, 12: 30 18:00.
Po każdej Mszy św. w zakrystii przyjmujemy na wypominki za zmarłych. Kartki na których możemy zapisać imiona naszych zmarłych, znajdują się przy wyjściu z kościoła. Imienna modlitwa za zmarłych polecanych w wypominkach w każdą niedzielę całego roku o godz. 8:30.

2 listopada Wspomnienie Wiernych Zmarłych. Msze św. o gdoz. 7:00 i 18:00. O godz. 18:30 imienna modlitwa za zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach.

Stolica Apostolska ogłosiła, że w tym roku, ze względu na trwającą epidemię, odpust za zmarłych można uzyskać przez cały listopad. Warunkami odpustu są: pobożne nawiedzenie cmentarza, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego i wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, warunek nawiedzenia cmentarza i przyjęcia Komunii Świętej, mogą spełnić w sposób duchowy.
31.10.2020 r.
 ::  JUBILEUSZ 25-LECIA PARAFII
  W tym roku przeżywamy Jubileusz 25-lecia erygowania naszej parafii. Mszy św. dziękczynnej będzie przewodniczył Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz w Niedzielę 11 października 2020 o godz. 12:30. Podczas Mszy św. Jubileuszowej zostanie ofiarowana monstrancja jako wotum wdzięczności za dar wspólnoty parafialnej. W czasie uroczystości za zewnątrz kościoła będą ustawione ławki oraz nagłośnienie. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w tej Mszy św. dziękczynnej.
16.09.2020 r.
 ::  NABOŻEŃSTWO FATIMSKI 13 PAŹDZIERNIKA 2020
   Serdecznie zapraszamy do udziału w Nabożeństwie Fatimskim we wtorek 13 października po Mszy św. o godz. 18:00
11.06.2020 r.
 ::  PORZĄDEK MSZY ŚW.
  Informujemy, że od poniedziałku 31 sierpnia 2020 przywracamy Mszę św. poranną o godz. 7:00 w dni powszednie

dni powszednie: 7:00 i 18:00

Niedziela godz. 9:00, 11:00, 12:30, 18:00

W sobotę Msza św. o godz. 18:00 z liturgii Niedzieli.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki w kościele.
We wszelkich sprawach lub przypadku potrzeby rozmowy z kapłanem prosimy o kontakt telefoniczny. - Ks. Andrzej - wikariusz 607 095 113 lub telefon ogólnoparafialny 22 751-85-91
25.03.2020 r.
 ::  UTRUDNIONY DOJAZD DO PARAFII
  W związku z pracami drogowymi na ulicy Długiej zalecamy dojazd do Parafii od ulicy Akacjowej ulicą Żywiczną. Wjazd na teren Parafii bramą od ulicy Żywicznej. Samochody możemy parkować pomiędzy kaplica a ulicą oraz pomiędzy kaplicą a plebanią. Prosimy nie blokować i nie parkować bramy od ul. Żywicznej.
20.06.2020 r.
 ::  NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
  W październiku nabożeństwa Różańcowe każdego dnia o godz. 17:30. Nabożeństwa Różańcowe z udziałem dzieci we wtorki i czwartki. Serdecznie zapraszamy.
26.09.2020 r.
 ::  PIELGRZYMKA DO LORETTO 17.10.2020
  Parafialna Pielgrzymka samochodowa
do Sanktuarium w Loretto k/Wyszkowa 17.10.2020 roku
(każda rodzina dojeżdża własnym samochodem)
9. 00 – wyjazd z Łomianek, (71 km., dojazd zajmuje ok. godzinę)
10. 00 – 10.30 - przyjazd do Loretto, zbiórka;
10.30 -10.45 - przygotowanie do Mszy św.;
10.45 – 11.45 - Msza święta;
12.00 – 13.00 - zwiedzanie Sanktuarium z Siostrą Loretanką
13.00 – wspólne ognisko
14.30 - czas dla rodziny – indywidualny czas w Loretto oraz powrót
do domu.

Zapisy przyjmujemy po każdej Mszy św. w zakrystii.
Telefon do osoby odpowiedzialnej - Ewelina tel. 501 729 146
19.09.2020 r.
 ::  Słowo Komisji Wychowania Katolickiego KEP
  „Rodzice chrześcijańscy są pierwszymi i niezastąpionymi katechetami swoich dzieci”
(Jan Paweł II, Christifideles Laici, nr 32)
Drodzy Rodzice,
W setną rocznicę urodzin Papieża-Polaka trzeba koniecznie przypomnieć powyższe słowa – zwłaszcza, iż w tym roku obchodzimy jeszcze inną ważną rocznicę. 30 lat temu religia powróciła do polskich szkół. Niektórzy z Was uczestniczyli w tych lekcjach, pierwszych po wieloletniej przerwie. Dla rozpoczynających edukację szkolną 1 września 1990 roku religia w szkole stała się czymś naturalnym. Starsi uczniowie z kolei porównywali ją z doświadczeniami katechezy parafialnej, na którą przychodzili wcześniej do tzw. salek katechetycznych. Warto w tym miejscu podkreślić wartość obu form katechetycznej posługi Słowa, mając świadomość tego, co je różniło i nadal różni.
Wraz z powrotem religii do szkół, rodzice otrzymali wsparcie dla swej misji pierwszych katechetów i otrzymują je do dziś. Lekcje religii służą pogłębianiu wiedzy religijnej, wspomagają kształtowanie postaw inspirowanych Ewangelią, w pewnym stopniu również przygotowują do sakramentów świętych, co w pełni dokonuje się poprzez katechezę parafialną. Trudno nie dostrzec, iż przywrócenie religii polskiej szkole otwierało możliwość udziału w tych zajęciach szerszemu gronu odbiorców. Nade wszystko lekcje religii są organizowane dla osób utożsamiających się z daną wspólnotą wierzących, jednak uczestniczyć w nich mogą zarówno uczniowie niewierzący, jak i poszukujący. Sposób organizacji tych zajęć czyni z nich zróżnicowaną ofertę dla każdego. Uczniowie wierzący zdobywają podczas lekcji niezbędne wiadomości, by ich wiara oświecona rozumem była silnie ugruntowana, a „duch ludzki unosił się ku kontemplacji prawdy” (Jan Paweł II, Fides et ratio). Wobec uczniów niewierzących lekcje będą mieć charakter ewangelizacyjny, a także pomogą odnaleźć i zrozumieć aspekty religijne w historii i kulturze. Z kolei uczniom poszukującym lekcje religii umożliwiają zadawanie pytań i odnajdywanie odpowiedzi na nie, nierzadko w korelacji z innymi przedmiotami, co sprzyja budowaniu zintegrowanego obrazu świata.
Ostatnie 30 lat było dla Kościoła zbieraniem wielu doświadczeń związanych z funkcjonowaniem lekcji religii w polskiej szkole. Wiele zmieniło się przez te lata – znacząco udoskonalono proces formacji katechetów, ujednolicając go ze standardem kształcenia nauczycieli; modyfikowano programy i podręczniki do nauki religii, dostosowując je do odbiorców i szanując szkolny system edukacji. Udoskonalano proces dydaktyczny, również pod względem komunikacji katechetów z rodzicami – tak, by ich wspólna troska przynosiła jak najlepsze efekty. Z perspektywy trzydziestolecia pragniemy podziękować za tę współpracę – wszak rozpoczyna się ona na Waszą prośbę, po wyrażeniu zgody na udział dziecka w lekcjach religii. Dostrzegając wiele dobra, jakie niosą z sobą te lekcje – dla szkół, dla parafii, ale i dla Waszych rodzin, z pokorą przyjmujemy wszelkie sygnały nieprawidłowości lub wyrazy niepokoju kierowane za pośrednictwem diecezjalnych wydziałów czy referatów katechetycznych i kuratoriów oświaty.
U progu swego pontyfikatu Jan Paweł II przekonywał, że „obok rodziny i w łączności z nią szkoła stwarza katechezie możliwości nie do pogardzenia” (Catechesi Tradendae, 69). Takimi „możliwościami nie do pogardzenia” są właśnie lekcje religii. Wyrażamy Wam serdeczną wdzięczność za życzliwe wsparcie okazywane przez ostatnich trzydzieści lat. Jednocześnie zachęcamy i usilnie prosimy o dalszą współpracę, jakże niezbędną dla owocności naszych działań.
W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP
+ Marek Mendyk
przewodniczący
25.08.2020 r.
 ::  ŚWIĘCENIA PREZBITERATU
  Pochodzący z naszej parafii Ks. Rafał Bartosiński przyjął sakrament święceń kapłańskich 27 czerwca w Toronto i będzie pełnił swoją posługę w tej diecezji. Życzymy Księdzu neoprezbiterowi wielu łask Bożych w posłudze kapłańskiej oraz polecamy osobę Księdza modlitewnej pamięci.
04.07.2020 r.
 ::  LIST METROPOLITY WARSZAWSKIEGO O PWTW
  Czcigodni Księża Proboszczowie, Rektorzy kościołów!

W trosce o duszpasterski rozwój naszej archidiecezji i zapewnienie Kościołowi odpowiedniej formacji intelektualno-duchowej proszę o zainteresowanie wszystkich wiernych działaniami Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Poniższy list należy odczytać w czasie ogłoszeń w jedną z najbliższych czerwcowych niedziel.

Drodzy Bracia i Siostry

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie rozpoczął rekrutację na kolejny rok studiów akademickich. Nasza diecezjalna uczelnia od blisko 60 lat służy nie tylko naszej diecezji, lecz także kilkunastu seminariom i ośrodkom zamiejscowym w różnych miastach Polski. Wielu jej absolwentów jest czynnie zaangażowanych w życie Kościoła w różnych wspólnotach i instytucjach.

Studia magisterskie z teologii i katechetyki można odbywać w trybie zaocznym i e-learningowym. Specjalizację katechetyczną można ponadto uzyskać w trakcie studiów podyplomowych.

Oprócz regularnych zajęć akademickich uczelnia prowadzi także kursy dla osób zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin, dla młodych dziennikarzy, dla duszpasterzy młodzieży. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się skompensowany, dwuletni cykl “Teologii dla zabieganych”. Wiele osób poznaje w ten sposób podstawy najważniejszych prawd wiary. Nowością wśród tegorocznych propozycji jest – także dwuletnia – szkoła biblijna.

Wśród studentów są osoby w różnym wieku, różnych zawodów. Przychodzą liderzy i członkowie ruchów i wspólnot katolickich, przychodzą osoby poszukujące swego miejsca w Kościele i pogłębiające swoją relację z Bogiem. Niech potencjał nauki i wiary, który wspólnie tworzą nasi profesorowie i studenci zostanie wykorzystany dla wspólnego dobra Kościoła. Zapraszamy do podjęcia studiów na naszej Uczelni

Kazimierz kard. Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski
11.07.2020 r.
 ::  76 ROCZNICA ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
  W sobotę 1 sierpnia przypada 76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Za poległych w Powstaniu Warszawskim modlić się będziemy tego dnia podczas Eucharystii o godz. 18.00. Zabiją dzwony kościelne o godz. 17.00 (Godz. „W”). Sygnał ten będzie formą hołdu poległym i żyjącym Powstańcom.
26.07.2020 r.
 ::  SŁOWO ARCYBISKUPA WARSZAWSIEGO
  Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza

w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.

W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

Obecne możliwości pozwalają już na planowanie – nawet jeszcze przed wakacjami – w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży – uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam zarówno duchownych jak i świeckich.

Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br., w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.

Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

† Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
31.05.2020 r.
 ::  TRIDUUM PASCHALNE
  Wielki Czwartek 09.04.2020
8:00 – Adoracja indywidulna w kościele do Mszy Wieczerzy Pańskiej
18:00 – Msza Wieczerzy Pańskiej – tylko transmisja online
Czuwanie modlitewne do godz. 23:00 – w świątyni 5 osób
Spowiedź 17:00 do 18:00 oraz 19:30 do 22:00 w dawnej kaplicy

Wielki Piątek 10.04.2020
8:00 – Jutrznia
8:30 – Adoracja indywidualna w kościele – 5 osób
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 – Liturgia Męki Pańskiej – tylko transmisja online
W tym dniu obowiązuje post ścisły, jeśli to możliwe także w Wielką Sobotę do Wigilii Paschalnej. Po Liturgii Męki Pańskiej nocne czuwanie do Jutrzni Wielkiej Soboty – prosimy o wpisanie swojej obecności na Adoracji na kartce na stoliku w wejściu do kościoła
Spowiedź od 17:00 do 18:00 oraz 19:30 do 22:00

Wielka Sobota 11.04.2020
8:00 - Jutrznia
8:30 – Adoracja indywidualna w kościele – 5 osób
20:00 – Msza Św. Wigilii Paschalnej - tylko transmisja online

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.2020
6:00 – Msza św. rezurekcyjna
Msze św. o godz. 9:00, 11:00, 13:00, 18:00 – transmisja online

Poniedziałek Wielkanocny 13.04.2019
Msze św. o godz. 9:00, 11:00, 13:00, 18:00 – transmisja online
06.04.2020 r.
 ::  Wytyczne dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego
01.04.2020 r.
 ::  REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
  W zaistniałych okolicznościach rekolekcje wielkopostne w naszej parafii zostały odwołane. Biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej wygłosi rekolekcje wielkopostne: w niedzielę 28 marca w kościele seminaryjnym podczas Mszy św. o godz. 11.00. Nastepnie, od poniedziałku 30 marca do 1 kwietnia o godz. 18.30 w kościele seminaryjnym.

Zapraszamy do śledzenia transmisji online na kanale You Tube Archidiecezji Warszawskiej oraz stronie internetowej www.archwwa.pl
23.03.2020 r.
 ::  Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego
  Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam w Archidiecezji Warszawskiej następujące uzupełnienia do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

1. Usilnie proszę wszystkich proboszczów i rektorów kaplic, aby zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. w liczbie nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych.

2. Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. zapowiedzianej w komunikacie Rady Stałej KEP, a udzielonej przeze mnie 13 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Media te stworzyły wiele propozycji transmisji niedzielnych Mszy św.

3. Szczególnie zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

4. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.

5. Proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich o modlitwę, indywidualną i w małych wspólnotach, w intencji chorych, opiekujących się nimi, szczególnie służb medycznych i sanitarnych.

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i duchowej łączności.

† Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa, 13 marca 2020 r.
14.03.2020 r.
 ::  DYSPENSA
  RESKRYPT
Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245
i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
– osobom w podeszłym wieku,
– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
– osobom, które czują obawę przed zarażeniem,
– pracownikom służby zdrowia.

† Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
14.03.2020 r.
 ::  Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
  Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r.
Komunikat Rady Stalej Konferencji Episkopatu Polski
12.03.2020 r.
 ::  TRANSMISJE MSZY ŚWIETYCH
  Transmisje niedzielnych Mszy świętych:

o godz. 7:00 w TVP1 msza święta z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
o godz. 9:00 w Polskim Radiu msza święta z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie
o godz. 9:00 w PolsatNews msza święta ze Świątyni Opatrzności Bożej
o godz. 9:30 w Telewizji TRWAM msza święta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
o godz. 10:30 w Polsat Rodzina msza święta ze Świątyni Opatrzności Bożej z kazaniem dla dzieci
o godz. 11:00 na archwwa.pl, onet.pl oraz w TVN24 i Radiu Plus msza święta z kościoła seminaryjnego w Warszawie
o godz. 13:00 msza święta w TVP POLONIA
o godz. 19:00 w Polskim Radiu msza święta z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie
13.03.2020 r.
 ::  NBOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
  W czasie wielkiego postu zapraszamy do udziały w nabożeństwach:
– droga krzyżowa – w każdy piątek o godz.: 17.30 – dla dzieci oraz 18.40 dla młodzieży i dorosłych
– gorzkie żale z kazaniem pasyjnym – w każdą niedzielę o godz. 17.20
25.02.2020 r.
 ::  ŚRODA POPIELCOWEA
   Eucharystie z obrzędem posypania głów popiołem w Środę Popielcową o godzinach: 7.00, 9.00, 17.00 – dla dzieci i 18.00.

Przypominamy także podstawowe przepisy postne obowiązujące katolików. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje od czternastego roku życia do śmierci we wszystkie piątki roku i Środę Popielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Bożego Narodzenia. Post ścisły, czyli nie tylko powstrzymanie się od pokarmów mięsnych, ale ograniczenie ilościowe pożywienia, obowiązuje wszystkich od osiemnastego do sześćdziesiątego roku życia w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Powstrzymanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.
24.02.2020 r.
 ::  JASEŁKA
  W Niedzielę 12.01.2020 o godz. 16:00 serdecznie zapraszamy do dawnej kaplicy na Jasełka przygotowane przez dzieci i rodziców naszej parafii.
05.01.2020 r.
 ::  KONCERT KOLĘD I PASTORAŁK
  Zapraszamy na koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu „Ticzersi” - nauczycieli oraz chóru szkolnego SP2 w Łomiankach w Niedzielę 26.01.2020 po Mszy św. o godz. 11:00 w dawnej kaplicy.
19.01.2020 r.


Od 22 grudnia 2006 roku odwiedziło nas:  licznikliczniklicznikliczniklicznikliczniklicznik osób.               Opracowanie strony: Michał Markowski © 2006-2021
   Info o tobie: IP: 34.207.230.188 Przegladarka: inna, System operacyjny: inny. Strona korzysta z plików cookies - polityka prywatności
Do gory!