Piątek, 6 grudnia 2019 roku
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy na stronie Rzymskokatolickiej Parafii św. Marka Ewangelisty w Łomiankach Dąbrowie.

Intencje mszalne
Data
Godz.
Intencja
6.12.2019
piątek
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza Sw. Greg
* O łaski potrzebne dla Mikołaja i Jego rodziny.
6.12.2019
piątek
18.00† Eugeniusza Rytel w 24 rocz. śm. Józefę Wilczyńską w 5 rocz. śm. Henryka Wilczyńskiego.
7.12.2019
sobota
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza Sw. Greg
* W int. Pawła w 20 rocz. urodzin z prośbą o Boże błog i pomoc w codziennym życiu.
7.12.2019
sobota
18.00* W intencjach Ojca św.
† Teresę Karwowską
8.12.2019
niedziela
09.00† Marię Stanicką, Barbarę Różlecką, Henrykę Sadoch.
8.12.2019
niedziela
11.00* O Boże błog. dla Marii w dniu imienin i urodzin
+Marię Chlipaała w dniu imienin.
† Karola Orzechowskiego iz m. z rodz. Orzechowskich i Nowakowskic
8.12.2019
niedziela
18.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza Sw. Greg
9.12.2019
poniedziałek
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza Sw. Greg.
9.12.2019
poniedziałek
18.00† Karolinę Jedynak
+ Henryka Bachanka
9.12.2019
poniedziałek
19.30* W int. Agaty z prośbą o łaskę zdrowie i o dar macierzyństwa.
10.12.2019
wtorek
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza Sw. Greg.
10.12.2019
wtorek
18.00† Jasia Cichowicza w rocz. śm. i Stanisławę Cela.
11.12.2019
środa
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza Sw. Greg.
11.12.2019
środa
18.00† Igora Straburzyńskiego
12.12.2019
czwartek
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza Sw. Greg.
12.12.2019
czwartek
18.00* W int Papieża Franciszka, Kardynałów, Biskupów, kapłanów o wierność nauczaniu Chrystusa oraz o nowe święte powołania do kapłaństwa.
13.12.2019
piątek
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
13.12.2019
piątek
18.00† za dusze w czyśscu cierpiące
14.12.2019
sobota
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
14.12.2019
sobota
18.00† Czesławę Kaczmarczyk w 1 rocz. śm. Stanisława Karczmarczyka.
† Konstantego Klepacza w 50 rocz. śm. oraz Bogdana i Eleonorę.
14.12.2019
sobota
18.00† Stanisława w 3 rocz. śm.
15.12.2019
niedziela
09.00† Zofię Stanisławską† Eugeniusza, Anielę, Krystynę Midak, Józefa, Zofię, Lucjana Kobiereckich.
15.12.2019
niedziela
11.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
16.12.2019
poniedziałek
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
16.12.2019
poniedziałek
18.00† Zofię Radomską w 21 rocz. śm. Henryka, Krystynę, Dariusza Radomskich, Stefana Pilichowskiego.
16.12.2019
poniedziałek
19.30* W int. Agaty z prośbą o dar macierzyństwa
17.12.2019
wtorek
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
17.12.2019
wtorek
18.00† Witolda Sławińskiego
17.12.2019
wtorek
18.00† Witolda Sławińskiego
18.12.2019
środa
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
18.12.2019
środa
18.00wolna intencja
19.12.2019
czwartek
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
19.12.2019
czwartek
18.00wolna intencja
20.12.2019
piątek
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
20.12.2019
piątek
18.00† Danutę w 2 rocz. śm.
21.12.2019
sobota
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
+ Aleksandrę, Bronisława Bandurskich, Jadwigę Klimczak
21.12.2019
sobota
18.00† Stefanię Fijałkowską
22.12.2019
niedziela
09.00† Jadwigę Gutowską w 33 rocz. śm.
22.12.2019
niedziela
11.00* O Boże błog dla Marcela w 1 rocz. urodzin.
† Eugenię Gac w 22 rocz. śm. Mariana Gac
† Mariana Świderskiego, Zygmunta Gumińskiego
22.12.2019
niedziela
18.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
+ Adama i zm. z rodz. Czeżowskich, Smodlibowskich.
23.12.2019
poniedziałek
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
23.12.2019
poniedziałek
18.00wolna intencja
24.12.2019
wtorek
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
25.12.2019
środa
09.00† Tadeusza Sośnickiego, Wacława Zalewskiego
25.12.2019
środa
11.00† Edmunda, jana, Tadeusza, Walerię Wolskich-Rzewuskich, Janinę, Lucjana Jaszczyk, Jadwigę, Władysława, Michała, Zuzannę Kosteckich, Helenę, Józefa Maciejuków, dziadków Noręblów, Pawła Kierepkie.
25.12.2019
środa
18.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
26.12.2019
czwartek
09.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
+ Adama Cieślaka w 5 rocz. śm.
26.12.2019
czwartek
11.00† Jana Waldemara Dudek
26.12.2019
czwartek
18.00† Janinę, Władysława, Andrzeja, Zbigniewa, Małgorzatę.
27.12.2019
piątek
07.00wolna intencja
27.12.2019
piątek
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
28.12.2019
sobota
07.00wolna intencja
28.12.2019
sobota
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
29.12.2019
niedziela
09.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
29.12.2019
niedziela
11.00† Barbarę, Krzysztofa Sawa zm. z rodz. Sawów, Rajnchart, Krawczyków, Horosiów.
29.12.2019
niedziela
18.00wolna intencja
30.12.2019
poniedziałek
07.00wolna intencja
30.12.2019
poniedziałek
07.00† Kazimierza Uszyńskiego Msza św. Greg.
31.12.2019
wtorek
07.00wolna intencja
31.12.2019
wtorek
18.00wolna intencja
1.01.2020
środa
11.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
2.01.2020
czwartek
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
3.01.2020
piątek
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
4.01.2020
sobota
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
5.01.2020
niedziela
09.00† Marię Kuna w 1 rocz. śm, Stanisławę Perek w 7 rocz. śm.
5.01.2020
niedziela
11.00† Urszulę Urbaniak w 4 rocz. śm.
5.01.2020
niedziela
18.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
6.01.2020
poniedziałek
11.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
7.01.2020
wtorek
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
8.01.2020
środa
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
9.01.2020
czwartek
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
10.01.2020
piątek
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
11.01.2020
sobota
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
11.01.2020
sobota
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
12.01.2020
niedziela
09.00wolna intencja
12.01.2020
niedziela
11.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
12.01.2020
niedziela
18.00† Andrzeja Belkę
13.01.2020
poniedziałek
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
14.01.2020
wtorek
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
15.01.2020
środa
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
16.01.2020
czwartek
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
17.01.2020
piątek
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
† Witolda Sławińskiego
18.01.2020
sobota
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
19.01.2020
niedziela
09.00wolna intencja
19.01.2020
niedziela
18.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
20.01.2020
poniedziałek
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
21.01.2020
wtorek
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
22.01.2020
środa
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
23.01.2020
czwartek
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
24.01.2020
piątek
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
25.01.2020
sobota
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
26.01.2020
niedziela
09.00wolna intencja
26.01.2020
niedziela
11.00† Ryszarda Bisialskiego w 20 rocz. śm. rodziców Edwarda, Eugenię Jaskólskich, Annę, Bolesława Bisialskich
26.01.2020
niedziela
18.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
27.01.2020
poniedziałek
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
28.01.2020
wtorek
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
29.01.2020
środa
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
30.01.2020
czwartek
07.00† Halinę Czujak Msza Św. Greg.
31.01.2020
piątek
07.00wolna intencja
1.02.2020
sobota
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
2.02.2020
niedziela
11.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
3.02.2020
poniedziałek
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
4.02.2020
wtorek
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
5.02.2020
środa
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
6.02.2020
czwartek
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
7.02.2020
piątek
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
8.02.2020
sobota
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
9.02.2020
niedziela
18.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
10.02.2020
poniedziałek
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
11.02.2020
wtorek
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
12.02.2020
środa
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
13.02.2020
czwartek
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
14.02.2020
piątek
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
15.02.2020
sobota
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
16.02.2020
niedziela
18.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
17.02.2020
poniedziałek
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
18.02.2020
wtorek
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
19.02.2020
środa
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
20.02.2020
czwartek
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
21.02.2020
piątek
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
22.02.2020
sobota
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
23.02.2020
niedziela
18.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
24.02.2020
poniedziałek
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
25.02.2020
wtorek
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
26.02.2020
środa
18.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
27.02.2020
czwartek
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
29.02.2020
sobota
07.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
1.03.2020
niedziela
09.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg
1.03.2020
niedziela
18.00† Piotra Cieślikowskiego Msza św. Greg.
2.03.2020
poniedziałek
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
3.03.2020
wtorek
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
4.03.2020
środa
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
5.03.2020
czwartek
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
6.03.2020
piątek
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
7.03.2020
sobota
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
8.03.2020
niedziela
09.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
9.03.2020
poniedziałek
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
10.03.2020
wtorek
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
11.03.2020
środa
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
12.03.2020
czwartek
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
13.03.2020
piątek
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
14.03.2020
sobota
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
15.03.2020
niedziela
09.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
16.03.2020
poniedziałek
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
17.03.2020
wtorek
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
18.03.2020
środa
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
19.03.2020
czwartek
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
20.03.2020
piątek
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
21.03.2020
sobota
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
22.03.2020
niedziela
09.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
23.03.2020
poniedziałek
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
24.03.2020
wtorek
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
25.03.2020
środa
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
26.03.2020
czwartek
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
27.03.2020
piątek
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
28.03.2020
sobota
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
29.03.2020
niedziela
09.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.
30.03.2020
poniedziałek
07.00† Wandę Krawczyńską Msza Św. Greg.


Od 22 grudnia 2006 roku odwiedziło nas:  liczniklicznikliczniklicznikliczniklicznik osób.               Opracowanie strony: Michał Markowski © 2006-2019
   Info o tobie: IP: 35.170.81.210 Przegladarka: inna, System operacyjny: inny. Strona korzysta z plików cookies - polityka prywatności
Do gory!