Poniedziałek, 18 lutego 2019 roku
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy na stronie Rzymskokatolickiej Parafii św. Marka Ewangelisty w Łomiankach Dąbrowie.

Intencje mszalne
Data
Godz.
Intencja
18.02.2019
poniedziałek
18.00+ Stanisława i Leokadię Piekut.
19.02.2019
wtorek
07.00wolna intencja
19.02.2019
wtorek
18.00+ Władysławę, Benedykta Frasunek, Elżbietę, Tadeusza Bartosińskich.
20.02.2019
środa
07.00* O łaskę zdrowia i wiary i Boże błog. dla Tomasza
20.02.2019
środa
18.00* O Boże błog dla Ireny z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.
21.02.2019
czwartek
07.00wolna intencja
21.02.2019
czwartek
18.00wolna intencja
22.02.2019
piątek
07.00* O Boże błogosławieństwo i o łaskę zdrowia dla Mateusza z prośbą o miłość w życiu rodzinnym.
22.02.2019
piątek
11.00† Stefanię Fijałkowską
22.02.2019
piątek
18.00wolna intencja
23.02.2019
sobota
07.00wolna intencja
23.02.2019
sobota
18.00+ Albinę, Czesława, Leonarda Skoniecznych, Józefa Wiśniewskiego
+ Józefa Nowaka
24.02.2019
niedziela
09.00† Helenę, Władysława Kalinowskich w rocz. śm.
24.02.2019
niedziela
11.00† Władysławę, Zygmunta, Marka, Mariannę, Marcelego
+ Stanisława Czyżewskiego w 1 rocz. śm.
+ Danielę Kalińską i zm. z orodz. Kalińskich.
24.02.2019
niedziela
18.00+ Jana Siennickiego w rocz. śm
+ Jerzego Królika w 2 rocz. śm.
25.02.2019
poniedziałek
07.00wolna intencja
25.02.2019
poniedziałek
18.00wolna intencja
26.02.2019
wtorek
07.00wolna intencja
26.02.2019
wtorek
18.00wolna intencja
27.02.2019
środa
07.00wolna intencja
27.02.2019
środa
18.00wolna intencja
28.02.2019
czwartek
07.00* O Boże błog. w 38 rocz. ślubu Lidii i Sławomira.
28.02.2019
czwartek
18.00wolna intencja
1.03.2019
piątek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
1.03.2019
piątek
18.00wolna intencja
2.03.2019
sobota
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
2.03.2019
sobota
18.00wolna intencja
3.03.2019
niedziela
09.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
3.03.2019
niedziela
11.00† Jana i zm. z rodz. Borowskich
+ Hieronima, Kazimierza, Stanisławę Zielińskich, Jerzego, Stanisława Błochowicz.
3.03.2019
niedziela
18.00† Kazimierza Balińskiego w 67 rocz. śm. Henryka Szołyga w 9 rocz. śm
4.03.2019
poniedziałek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
4.03.2019
poniedziałek
18.00† Hannę Trojanowską.
5.03.2019
wtorek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
5.03.2019
wtorek
18.00† Marię Krawczak
6.03.2019
środa
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
6.03.2019
środa
18.00wolna intencja
7.03.2019
czwartek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
7.03.2019
czwartek
18.00wolna intencja
8.03.2019
piątek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
8.03.2019
piątek
18.00wolna intencja
9.03.2019
sobota
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
9.03.2019
sobota
18.00† Kazimierę, Benedykta Tyrstenberg, Andrzeja Polanowskiego i Jego rodziców i siostrę.
10.03.2019
niedziela
09.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
+ Leokadię, Stanisława Piekut
Annę, Jana, Halinkę, Karola, Ewę. Władysława Stadnickich i zm. z rodz. Stadnickich, Arausów, Piekosiów, Traczuków, Gołębiów, Stanisławę, Stanisława Ogonowskich.
10.03.2019
niedziela
11.00† Jadwigę Oksiuta w 12 rocz. śm. Franciszka Szyszka i zm. z rodz. Szyszko.
10.03.2019
niedziela
18.00† Czesława Nowickiego w 6 rocz. śm.
11.03.2019
poniedziałek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
11.03.2019
poniedziałek
18.00wolna intencja
12.03.2019
wtorek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
12.03.2019
wtorek
18.00wolna intencja
13.03.2019
środa
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
13.03.2019
środa
18.00wolna intencja
14.03.2019
czwartek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
14.03.2019
czwartek
18.00* W int. Ojca Św. Kardynałów, Biskupów, Kapłanów o wierność nauczaniu Chrystusa oraz o nowe święte powołania kapłańskie.
15.03.2019
piątek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
15.03.2019
piątek
18.00wolna intencja
16.03.2019
sobota
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
16.03.2019
sobota
18.00wolna intencja
17.03.2019
niedziela
09.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
+ Mirosława Chruszcz w 4 rocz. śm.
17.03.2019
niedziela
09.00† Mirosława Chruszcz w 4 rocz. śm.
+ Marcina Grzesiuka i zm. z rodz. Grzesiuków.
17.03.2019
niedziela
11.00+ Witolda Sławińskiego
17.03.2019
niedziela
11.00† Witolda Sławińskiego
+ Katarzynę Wasilewską w 4 rocz. śm.
18.03.2019
poniedziałek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
18.03.2019
poniedziałek
18.00* W int. Macieja z okazji urodzin by
Miłosierny Bóg obdarzył Go wszelkimi łaskami i prowadził przez życie drogą według swojej woli.
18.03.2019
poniedziałek
18.00† Zygmunta Kaczyńskiego w 4 rocz. śm. i Jego rodziców.
19.03.2019
wtorek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
19.03.2019
wtorek
18.00† Teresę i Michała.
20.03.2019
środa
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
21.03.2019
czwartek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
22.03.2019
piątek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
23.03.2019
sobota
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
24.03.2019
niedziela
09.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
24.03.2019
niedziela
11.00+ Zenona Popiela w rocz. śm.
24.03.2019
niedziela
11.00† Janinę Szczurowską i zm. z rodz. Szczurowskich
+ Zenona Popiel w rocz. śm.
24.03.2019
niedziela
18.00† Janusza Skoniecznego i Jego córkę Ewę, Franciszka Pyrka i żonę Hannę, zm. z rodz. Skoniecznych, Ferenców.
25.03.2019
poniedziałek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
26.03.2019
wtorek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
27.03.2019
środa
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
28.03.2019
czwartek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
28.03.2019
czwartek
18.00† Krystynę OLszewską w 1 rocz. śm.
28.03.2019
czwartek
18.00† Krystynę Olszewską w 1 rocz. śm.
29.03.2019
piątek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
30.03.2019
sobota
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
30.03.2019
sobota
18.00† Pelagię, Jana Szyszko, Zbigniewa Wizińskiego.
31.03.2019
niedziela
09.00† Tadeusza, Bogumiłę Rynk, Feliksa, Jadwigę Kucharskich, Małgorzatę Sokołowską
31.03.2019
niedziela
11.00† Józefa Walkowskiego, Krystynę Olszewską w 1 rocz. śm. , Rajmunda Olszewskiego, Krzysztofa Zondej i zm. z rodz. Zondejów.
31.03.2019
niedziela
18.00† Władysława Głowackiego, Jana, Juliannę.
1.04.2019
poniedziałek
07.00† Stefanię Fijałkowską
1.04.2019
poniedziałek
18.00wolna intencja
2.04.2019
wtorek
07.00† Stefanię Fijałkowską
3.04.2019
środa
07.00† Stefanię Fijałkowską
4.04.2019
czwartek
07.00† Stefanię Fijałkowską
4.04.2019
czwartek
18.00† Otolia Duło i Rafała Duło.
5.04.2019
piątek
07.00† Stefanię Fijałkowską
6.04.2019
sobota
07.00† Stefanię Fijałkowską
7.04.2019
niedziela
18.00† Stefanię Fijałkowską
8.04.2019
poniedziałek
07.00† Stefanię Fijałkowską
9.04.2019
wtorek
07.00† Stefanię Fijałkowską
10.04.2019
środa
07.00† Stefanię Fijałkowską
11.04.2019
czwartek
07.00† Stefanię Fijałkowską
12.04.2019
piątek
07.00† Stefanię Fijałkowską
13.04.2019
sobota
07.00† Stefanię Fijałkowską
14.04.2019
niedziela
11.00† Stefanię Fijałkowską
15.04.2019
poniedziałek
07.00† Stefanię Fijałkowską
16.04.2019
wtorek
07.00† Stefanię Fijałkowską
17.04.2019
środa
07.00† Stefanię Fijałkowską
18.04.2019
czwartek
18.00† Stefanię Fijałkowską
19.04.2019
piątek
18.00LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
20.04.2019
sobota
20.00† Stefanię Fijałkowską
21.04.2019
niedziela
09.00† Stefanię Fijałkowską
23.04.2019
wtorek
07.00† Stefanię Fijałkowską
24.04.2019
środa
07.00† Stefanię Fijałkowską
25.04.2019
czwartek
07.00† Stefanię Fijałkowską
26.04.2019
piątek
07.00† Stefanię Fijałkowską
27.04.2019
sobota
07.00† Stefanię Fijałkowską
28.04.2019
niedziela
09.00† Stanisławę Retkowską
28.04.2019
niedziela
11.00Suma odpustowa - Za Parafian.
28.04.2019
niedziela
18.00† Stefanię Fijałkowską
29.04.2019
poniedziałek
07.00† Stefanię Fijałkowską
30.04.2019
wtorek
07.00† Stefanię Fijałkowską
1.05.2019
środa
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
1.05.2019
środa
18.00† Stefanię Fijałkowską
2.05.2019
czwartek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
3.05.2019
piątek
09.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
4.05.2019
sobota
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
5.05.2019
niedziela
09.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
+ Alicję Sikora w 15 rocz. śm.
6.05.2019
poniedziałek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
7.05.2019
wtorek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
8.05.2019
środa
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
9.05.2019
czwartek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
10.05.2019
piątek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
11.05.2019
sobota
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
12.05.2019
niedziela
09.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
+ Stanisławę Retkowską
+ Józefa Górnego.
12.05.2019
niedziela
11.00* W int. dzieci przystępujących do I Komunii św.
13.05.2019
poniedziałek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
14.05.2019
wtorek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
15.05.2019
środa
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
16.05.2019
czwartek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
17.05.2019
piątek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
17.05.2019
piątek
18.00† Witolda Sławińskiego.
18.05.2019
sobota
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
19.05.2019
niedziela
09.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
+ Kazimierza Maksymiuka, Mariannę, Antoniego Maksimiuk
19.05.2019
niedziela
11.00* W int. dzieci, które przeżywają 1 rocz. Komunii św.
20.05.2019
poniedziałek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
21.05.2019
wtorek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
22.05.2019
środa
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
23.05.2019
czwartek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
24.05.2019
piątek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
25.05.2019
sobota
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
26.05.2019
niedziela
09.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
27.05.2019
poniedziałek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
28.05.2019
wtorek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
29.05.2019
środa
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
30.05.2019
czwartek
07.00† Małgorzatę Karkoszka Msz św. Gregoriańska
1.06.2019
sobota
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
2.06.2019
niedziela
18.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
3.06.2019
poniedziałek
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
4.06.2019
wtorek
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
5.06.2019
środa
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
6.06.2019
czwartek
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
7.06.2019
piątek
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
8.06.2019
sobota
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
9.06.2019
niedziela
09.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
10.06.2019
poniedziałek
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
11.06.2019
wtorek
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
12.06.2019
środa
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
13.06.2019
czwartek
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
14.06.2019
piątek
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
15.06.2019
sobota
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
16.06.2019
niedziela
09.00† Tadeusza Krawczyka w 30 rocz. śm. Alicję Krawczyk, Zofię Rachowską i zm. z rodz. Guzów.
16.06.2019
niedziela
11.00† Irenę Matuszewską w 4 rocz. śm.
16.06.2019
niedziela
18.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
17.06.2019
poniedziałek
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
17.06.2019
poniedziałek
18.00† Witolda Sławińskiego.
18.06.2019
wtorek
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
19.06.2019
środa
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
20.06.2019
czwartek
09.00† Janusza Affek w 4 rocz. śm. Bronisława, Janinę Szymańskich, Władysława, Elżbietę Affek.
20.06.2019
czwartek
11.00† Bolesława Krzewińskiego, Mariana Skorupka.
20.06.2019
czwartek
18.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
21.06.2019
piątek
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
22.06.2019
sobota
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
23.06.2019
niedziela
09.00† Janinę, Piotra Salwowskich, Janine, Stanisława Peszczyńskich, Wiktorię, Jana Wasilewskich, Antoniego, Wandę Czerwińskich, Jana Szewczyka.
23.06.2019
niedziela
11.00* Msza św. dziekczynno - błagalna w 45 rocz. ślubu Małgorzaty i Mieczysława.
23.06.2019
niedziela
18.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
24.06.2019
poniedziałek
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
25.06.2019
wtorek
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
26.06.2019
środa
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
27.06.2019
czwartek
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
28.06.2019
piątek
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
29.06.2019
sobota
07.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska
29.06.2019
sobota
18.00† Kazimierza Woźniaka w 2 rocz. śm.
30.06.2019
niedziela
09.00† Bogusława Mutrynowskiego w 3 rocz. śm.
30.06.2019
niedziela
11.00+ Jerzego Wierzbickiego Msza św. Gregoriańska


Od 22 grudnia 2006 roku odwiedziło nas:  liczniklicznikliczniklicznikliczniklicznik osób.               Opracowanie strony: Michał Markowski © 2006-2019
   Info o tobie: IP: 18.212.222.217 Przegladarka: inna, System operacyjny: inny. Strona korzysta z plików cookies - polityka prywatności
Do gory!