Czwartek, 24 września 2020 roku
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy na stronie Rzymskokatolickiej Parafii św. Marka Ewangelisty w Łomiankach Dąbrowie.

Intencje mszalne
Data
Godz.
Intencja
25.09.2020
piątek
07.00† Kazimierę Piotrowską Msza. Św. Greg
25.09.2020
piątek
18.00+ Sławomira Czepielewskiego
26.09.2020
sobota
07.00† Kazimierę Piotrowską Msza. Św. Greg
26.09.2020
sobota
18.00* Dziękczynna za szczęśliwe narodzenie dziecka z prośbą o Boże blog. dla rodziny Kingi i Franciszka
27.09.2020
niedziela
09.00† Wandę Krawczyńską w 1 rocz. śm. Irenę, Aleksandra Osińskich i dziadków Laskowskich.
27.09.2020
niedziela
11.00* W int.Piotra z okazji urodzin
* O łaskę zdrowia dla Krzysztofa
† Marię, Wiesława Banaszczaków
† Romana Kota w 7 rocz. śm.
27.09.2020
niedziela
12.30* W int. Ewy i Bartłomieja w 25 rocz. sakramentu małżeństwa
27.09.2020
niedziela
18.00† Kazimierę Piotrowską Msza. Św. Greg
28.09.2020
poniedziałek
07.00† Kazimierę Piotrowską Msza. Św. Greg
28.09.2020
poniedziałek
18.00† Zbigniewa Brzozę.
29.09.2020
wtorek
07.00† Kazimierę Piotrowską Msza. Św. Greg
29.09.2020
wtorek
18.00† Dziekczynno - błagalna w int. Michała
30.09.2020
środa
07.00† Kazimierę Piotrowską Msza. Św. Greg
30.09.2020
środa
18.00* O Boże błog. dla Blanki i Andrzeja w 25 rocz. ślubu
* O uwolnienie od pandemii i zachowanie rodzin w zdrowiu.
1.10.2020
czwartek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
1.10.2020
czwartek
18.00* W intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa.
2.10.2020
piątek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
2.10.2020
piątek
18.00* O Boże blog. dla rodziny Julianny i Filipa.
3.10.2020
sobota
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
3.10.2020
sobota
18.00* W int. Papieża Franciszka, intencji Ojczyzny i rodzin naszej parafii.
4.10.2020
niedziela
09.00† Jana, Stanisławę, Stanisława Ogrodnych, Karola, Ewę, Annę, Władysława, Halinę, Jana, Halinkę Stadnickich, zm. z rodz. Stadnickich, Arausów, Piekosiów, Traczuków, Gołębiów.
4.10.2020
niedziela
11.00† Mariana Gaca w 9 rocz. śm. Eugenię Gac, Mariannę, Mariana Świderskich, Zygmunta Gumińskiego.
4.10.2020
niedziela
12.30* O Boże błog dla Joanny i Marka w 15 rocz. sakramentu małżeństwa.
4.10.2020
niedziela
18.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
5.10.2020
poniedziałek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
5.10.2020
poniedziałek
18.00+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.10.2020
wtorek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
6.10.2020
wtorek
18.00† Jadwigę Włodarczyk w rocz. śm.
7.10.2020
środa
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
7.10.2020
środa
18.00* O uwolnienie od pandemii i o zachowanie rodzin w zdrowiu.
8.10.2020
czwartek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
8.10.2020
czwartek
18.00* W int. Papieża Franciszka, Kardynałów, Biskupów i kaplanów o wierność nauczaniu Chrystusa z prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
9.10.2020
piątek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
9.10.2020
piątek
18.00† Antoniego Przekopińskiego i rodziców Mariannę, Kazimierza Przekopińskich.
10.10.2020
sobota
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
10.10.2020
sobota
18.00* O Boże blog dla Teresy w rocz. urodzin oraz o łaskę zdrowia.
11.10.2020
niedziela
09.00† Sabinę Mućka w 23 rocz. śm. Edwarda Mućka, zm. z rodz. Mućków, Lendzionów,oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.10.2020
niedziela
11.00† Mariannę Dudek w 7 rocz. śm. Antoniego Dudek, Jana, Waldemara Dudek, Mirosława Chruszcz.
11.10.2020
niedziela
12.30Dziękczynna w 25 rocz. erygowania parafii.
11.10.2020
niedziela
18.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
+ Edwarda, Jadwigę Radzikowskich zm. z rodz. Radzikowskich, Dziwiszów.
12.10.2020
poniedziałek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
12.10.2020
poniedziałek
18.00wolna intencja
13.10.2020
wtorek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
13.10.2020
wtorek
18.00wolna intencja
14.10.2020
środa
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
14.10.2020
środa
18.00wolna intencja
15.10.2020
czwartek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
15.10.2020
czwartek
18.00* O Boże blog. i o łaskę zdrowia dla Teresy z okazji imienin.
16.10.2020
piątek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
16.10.2020
piątek
18.00wolna intencja
17.10.2020
sobota
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
17.10.2020
sobota
18.00† Witolda Sławińskiego
18.10.2020
niedziela
09.00wolna intencja
18.10.2020
niedziela
11.00† Henryka, Adama Ciećwierz
18.10.2020
niedziela
12.30+ Franciszka Ołdakowskiego w rocz. śm.
18.10.2020
niedziela
18.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
19.10.2020
poniedziałek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
19.10.2020
poniedziałek
18.00wolna intencja
20.10.2020
wtorek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
20.10.2020
wtorek
18.00wolna intencja
21.10.2020
środa
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
21.10.2020
środa
18.00wolna intencja
22.10.2020
czwartek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
22.10.2020
czwartek
18.00wolna intencja
23.10.2020
piątek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
23.10.2020
piątek
18.00wolna intencja
24.10.2020
sobota
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
24.10.2020
sobota
18.00† Zofię, Sylwestra Gołąb, Czesława Pełkę, Wiesława Zawiślaka
25.10.2020
niedziela
11.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
26.10.2020
poniedziałek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
26.10.2020
poniedziałek
18.00wolna intencja
27.10.2020
wtorek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
27.10.2020
wtorek
18.00wolna intencja
28.10.2020
środa
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
28.10.2020
środa
18.00wolna intencja
29.10.2020
czwartek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
29.10.2020
czwartek
18.00wolna intencja
30.10.2020
piątek
07.00† Witolda Piotrowskiego Msza Św. Greg.
30.10.2020
piątek
18.00wolna intencja
31.10.2020
sobota
07.00wolna intencja
31.10.2020
sobota
18.00wolna intencja
1.11.2020
niedziela
09.00† Jerzego Lasockiego, Annę, Kazimierza, Jana Lasockich, Genowefę, Stanisława Pacułów.
1.11.2020
niedziela
11.00wolna intencja
1.11.2020
niedziela
12.30wolna intencja
1.11.2020
niedziela
18.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
2.11.2020
poniedziałek
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
3.11.2020
wtorek
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
4.11.2020
środa
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
5.11.2020
czwartek
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
6.11.2020
piątek
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
7.11.2020
sobota
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
8.11.2020
niedziela
18.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
9.11.2020
poniedziałek
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
10.11.2020
wtorek
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
11.11.2020
środa
18.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
12.11.2020
czwartek
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
13.11.2020
piątek
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
14.11.2020
sobota
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
15.11.2020
niedziela
18.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
16.11.2020
poniedziałek
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
17.11.2020
wtorek
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
17.11.2020
wtorek
18.00† Witolda Sławińskiego
18.11.2020
środa
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
19.11.2020
czwartek
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
20.11.2020
piątek
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
21.11.2020
sobota
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
22.11.2020
niedziela
18.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
23.11.2020
poniedziałek
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
24.11.2020
wtorek
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
25.11.2020
środa
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
26.11.2020
czwartek
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
27.11.2020
piątek
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
28.11.2020
sobota
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
29.11.2020
niedziela
18.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
30.11.2020
poniedziałek
07.00† Hieronima Stanisławowskiego Msza Św. Greg.
30.11.2020
poniedziałek
18.00* W int solenizantów Ks. Proboszcza Andrzeja Kostrzębskiego oraz Ks. Andrzeja Krzesińskiego
1.12.2020
wtorek
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
2.12.2020
środa
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
3.12.2020
czwartek
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
4.12.2020
piątek
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
5.12.2020
sobota
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
6.12.2020
niedziela
09.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
7.12.2020
poniedziałek
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
8.12.2020
wtorek
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
9.12.2020
środa
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
10.12.2020
czwartek
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
11.12.2020
piątek
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
12.12.2020
sobota
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
13.12.2020
niedziela
09.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
14.12.2020
poniedziałek
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
15.12.2020
wtorek
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
16.12.2020
środa
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
16.12.2020
środa
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
17.12.2020
czwartek
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
17.12.2020
czwartek
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
18.12.2020
piątek
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
19.12.2020
sobota
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
20.12.2020
niedziela
12.30† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
21.12.2020
poniedziałek
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
22.12.2020
wtorek
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
23.12.2020
środa
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
24.12.2020
czwartek
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
24.12.2020
czwartek
24.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
26.12.2020
sobota
09.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
27.12.2020
niedziela
09.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
28.12.2020
poniedziałek
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
29.12.2020
wtorek
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.
30.12.2020
środa
07.00† Bogdana Dębskiego Msza św. Greg.


Od 22 grudnia 2006 roku odwiedziło nas:  liczniklicznikliczniklicznikliczniklicznik osób.               Opracowanie strony: Michał Markowski © 2006-2020
   Info o tobie: IP: 18.207.106.142 Przegladarka: inna, System operacyjny: inny. Strona korzysta z plików cookies - polityka prywatności
Do gory!