Czwartek, 24 września 2020 roku
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy na stronie Rzymskokatolickiej Parafii św. Marka Ewangelisty w Łomiankach Dąbrowie.


 ::  JUBILEUSZ 25-LECIA PARAFII

foto
  W tym roku przeżywamy Jubileusz 25-lecia erygowania naszej parafii. Mszy św. dziękczynnej będzie przewodniczył Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz w Niedzielę 11 października 2020 o godz. 12:30. Podczas Mszy św. Jubileuszowej zostanie ofiarowana monstrancja jako wotum wdzięczności za dar wspólnoty parafialnej. Serdecznie zapraszamy do udziały w tej Mszy św. dziękczynnej.

 ::  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII

foto
  Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki oraz zachowanie bezpiecznej odległości w kościele. Komunia św. w naszej świątyni jest udzielana na dwa sposoby. Komunia św. do ust udzielana jest od strony chrzcielnicy, komunia św. na rękę udzielana jest od strony ambony.
Spowiedź odbywa się w dawnej kaplicy, gdzie znajduje się "bezpieczny konfesjonał".

W dni powszednie prosimy o podejście najpierw osób, które pragną przyjąć komunię św. na rękę a następnie do ust.

 ::  UTRUDNIONY DOJAZD DO PARAFII

foto
  W związku z pracami drogowymi na ulicy Długiej zalecamy dojazd do Parafii od ulicy Akacjowej ulicą Żywiczną. Wjazd na teren Parafii bramą od ulicy Żywicznej. Samochody możemy parkować pomiędzy kaplica a ulicą oraz pomiędzy kaplicą a plebanią. Prosimy nie blokować i nie parkować bramy od ul. Żywicznej.

 ::  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

foto
  Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartki i piątki po Mszy Św. wieczornej do godz. 20:00. W czasie Adoracji możliwość spowiedzi.
Módlmy się w czasie adoracji szczególnie o powstrzymanie epidemii koronawirusa oraz ochronę naszych rodzin przed jego skutkami.

 ::  PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

foto
  Spotkanie młodzieży, która rozpocznie przygotowanie do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicem w poniedziałek 5 października 2020 o godz. 19:00 w kościele.

 ::  I SOBOTA MIESIĄCA - NABOŻEŃSTWO WYNAGRADZAJĄCE

foto
  Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszosobotnim nabożeństwie wynagradzającym za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi w sobotę – 3 pażdziernika 2020 o godz. 17:00

WARUNKI ODPRAWIENIA NABOŻEŃSTWA PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

1. Spowiedź święta w pierwszą sobotę miesiąca
(może być także kilka dni wcześniej lub później)

2. Komunia Święta w pierwszą sobotę miesiąca
(musimy być w stanie łaski, jeżeli spowiedź jest w innym dniu)

3. Różaniec w intencji wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca. Jedna część (pięć tajemnic)

4. 15-minutowe rozważanie na temat jednej lub wielu tajemnic różańcowych w pierwszą sobotę miesiąca

 ::  PIELGRZYMKA DO LORETTO 17.10.2020

foto
  Parafialna Pielgrzymka samochodowa
do Sanktuarium w Loretto k/Wyszkowa 17.10.2020 roku
(każda rodzina dojeżdża własnym samochodem)
9. 00 – wyjazd z Łomianek, (71 km., dojazd zajmuje ok. godzinę)
10. 00 – 10.30 - przyjazd do Loretto, zbiórka;
10.30 -10.45 - przygotowanie do Mszy św.;
10.45 – 11.45 - Msza święta;
12.00 – 13.00 - zwiedzanie Sanktuarium z Siostrą Loretanką
13.00 – wspólne ognisko
14.30 - czas dla rodziny – indywidualny czas w Loretto oraz powrót
do domu.

Zapisy przyjmujemy po każdej Mszy św. w zakrystii.
Telefon do osoby odpowiedzialnej - Ewelina tel. 501 729 146

 ::  NABOŻEŃSTWO FATIMSKI 13 PAŹDZIERNIKA 2020

foto
   Serdecznie zapraszamy do udziału w Nabożeństwie Fatimskim we wtorek 13 października po Mszy św. o godz. 18:00

 ::  SPOWIEDŹ

foto
  Spowiedź w naszej parafii 15 minut przed każdą Mszą św. oraz można umawiać się telefonicznie w innych godzinach tel 607 095 113

Spowiedź odbywa się w dawnej kaplicy gdzie znajduje się "bezpieczny konfesjonał". Wchodzimy przez główne wejście do wnętrza kaplicy.

 ::   FIDES - WSPÓLNOTA FORMACJI DUCHOWEJ DOROSŁYCH

foto
  Grupa formacyjna FIDES istnieje w Parafii św. Marka od 2017 roku. Nazwa wspólnoty FIDES wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza: wiara, zaufanie, ufność. To pojęcie wpisuje się doskonale w relację człowieka z Bogiem: spotkanie Boga daje nam siłę, staje się wewnętrznym motorem, ufnością i nadzieją.
Wiara nie wymaga od nas szczególnych zdolności, ani podejmowania ponadludzkich wysiłków. Wszystko co jest potrzebne to otwartość. Nasze serce, cała nasza osoba ma otworzyć się na Boga - źródło, które daje nam siłę do przemiany życia. Bóg przychodzi do nas także - a może w szczególności – poprzez ludzi, których stawia na naszej drodze. To właśnie we wspólnocie, poprzez działanie Ducha Świętego, odkrywamy moc i doświadczenie Boga, uczymy się modlitwy i służby drugiemu człowiekowi.
Spotykamy się we wtorki o godz. 19:00 w sali nad kaplicą.
Opiekun grupy - ks. Andrzej Krzesiński tel: 607 095 113
Formy naszych spotkań są różnorodne:
- Eucharystia o godz. 18:00
- Adoracja
- Katechezy
- Konferencje i dyskusje
- Liturgia godzin
- Wyjazdy pielgrzymkowe i rekolekcyjne

Serdecznie zapraszamy !

 ::  PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

foto
  Serdecznie zapraszamy rodziców wraz dziećmi, które w tym roku przygotowują się do I komunii św, na pierwsze spotkanie w poniedziałek 28 września o godz. 18:00 w kościele.

 ::  KURS DLA NARZECZONYCH

foto
  Kurs dla narzeczonych w naszej parafii rozpocznie się 8 lutego 2021 o godz. 19:00 w kościele

 ::  PORZĄDEK MSZY ŚW.

  Informujemy, że od poniedziałku 31 sierpnia 2020 przywracamy Mszę św. poranną o godz. 7:00 w dni powszednie

dni powszednie: 7:00 i 18:00

Niedziela godz. 9:00, 11:00, 12:30, 18:00

W sobotę Msza św. o godz. 18:00 z liturgii Niedzieli.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki w kościele.
We wszelkich sprawach lub przypadku potrzeby rozmowy z kapłanem prosimy o kontakt telefoniczny. - Ks. Andrzej - wikariusz 607 095 113 lub telefon ogólnoparafialny 22 751-85-91

 ::  Słowo Komisji Wychowania Katolickiego KEP

foto
  „Rodzice chrześcijańscy są pierwszymi i niezastąpionymi katechetami swoich dzieci”
(Jan Paweł II, Christifideles Laici, nr 32)
Drodzy Rodzice,
W setną rocznicę urodzin Papieża-Polaka trzeba koniecznie przypomnieć powyższe słowa – zwłaszcza, iż w tym roku obchodzimy jeszcze inną ważną rocznicę. 30 lat temu religia powróciła do polskich szkół. Niektórzy z Was uczestniczyli w tych lekcjach, pierwszych po wieloletniej przerwie. Dla rozpoczynających edukację szkolną 1 września 1990 roku religia w szkole stała się czymś naturalnym. Starsi uczniowie z kolei porównywali ją z doświadczeniami katechezy parafialnej, na którą przychodzili wcześniej do tzw. salek katechetycznych. Warto w tym miejscu podkreślić wartość obu form katechetycznej posługi Słowa, mając świadomość tego, co je różniło i nadal różni.
Wraz z powrotem religii do szkół, rodzice otrzymali wsparcie dla swej misji pierwszych katechetów i otrzymują je do dziś. Lekcje religii służą pogłębianiu wiedzy religijnej, wspomagają kształtowanie postaw inspirowanych Ewangelią, w pewnym stopniu również przygotowują do sakramentów świętych, co w pełni dokonuje się poprzez katechezę parafialną. Trudno nie dostrzec, iż przywrócenie religii polskiej szkole otwierało możliwość udziału w tych zajęciach szerszemu gronu odbiorców. Nade wszystko lekcje religii są organizowane dla osób utożsamiających się z daną wspólnotą wierzących, jednak uczestniczyć w nich mogą zarówno uczniowie niewierzący, jak i poszukujący. Sposób organizacji tych zajęć czyni z nich zróżnicowaną ofertę dla każdego. Uczniowie wierzący zdobywają podczas lekcji niezbędne wiadomości, by ich wiara oświecona rozumem była silnie ugruntowana, a „duch ludzki unosił się ku kontemplacji prawdy” (Jan Paweł II, Fides et ratio). Wobec uczniów niewierzących lekcje będą mieć charakter ewangelizacyjny, a także pomogą odnaleźć i zrozumieć aspekty religijne w historii i kulturze. Z kolei uczniom poszukującym lekcje religii umożliwiają zadawanie pytań i odnajdywanie odpowiedzi na nie, nierzadko w korelacji z innymi przedmiotami, co sprzyja budowaniu zintegrowanego obrazu świata.
Ostatnie 30 lat było dla Kościoła zbieraniem wielu doświadczeń związanych z funkcjonowaniem lekcji religii w polskiej szkole. Wiele zmieniło się przez te lata – znacząco udoskonalono proces formacji katechetów, ujednolicając go ze standardem kształcenia nauczycieli; modyfikowano programy i podręczniki do nauki religii, dostosowując je do odbiorców i szanując szkolny system edukacji. Udoskonalano proces dydaktyczny, również pod względem komunikacji katechetów z rodzicami – tak, by ich wspólna troska przynosiła jak najlepsze efekty. Z perspektywy trzydziestolecia pragniemy podziękować za tę współpracę – wszak rozpoczyna się ona na Waszą prośbę, po wyrażeniu zgody na udział dziecka w lekcjach religii. Dostrzegając wiele dobra, jakie niosą z sobą te lekcje – dla szkół, dla parafii, ale i dla Waszych rodzin, z pokorą przyjmujemy wszelkie sygnały nieprawidłowości lub wyrazy niepokoju kierowane za pośrednictwem diecezjalnych wydziałów czy referatów katechetycznych i kuratoriów oświaty.
U progu swego pontyfikatu Jan Paweł II przekonywał, że „obok rodziny i w łączności z nią szkoła stwarza katechezie możliwości nie do pogardzenia” (Catechesi Tradendae, 69). Takimi „możliwościami nie do pogardzenia” są właśnie lekcje religii. Wyrażamy Wam serdeczną wdzięczność za życzliwe wsparcie okazywane przez ostatnich trzydzieści lat. Jednocześnie zachęcamy i usilnie prosimy o dalszą współpracę, jakże niezbędną dla owocności naszych działań.
W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP
+ Marek Mendyk
przewodniczący

 ::  ŚWIĘCENIA PREZBITERATU

foto
  Pochodzący z naszej parafii Ks. Rafał Bartosiński przyjął sakrament święceń kapłańskich 27 czerwca w Toronto i będzie pełnił swoją posługę w tej diecezji. Życzymy Księdzu neoprezbiterowi wielu łask Bożych w posłudze kapłańskiej oraz polecamy osobę Księdza modlitewnej pamięci.

 ::  LIST METROPOLITY WARSZAWSKIEGO O PWTW

foto
  Czcigodni Księża Proboszczowie, Rektorzy kościołów!

W trosce o duszpasterski rozwój naszej archidiecezji i zapewnienie Kościołowi odpowiedniej formacji intelektualno-duchowej proszę o zainteresowanie wszystkich wiernych działaniami Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Poniższy list należy odczytać w czasie ogłoszeń w jedną z najbliższych czerwcowych niedziel.

Drodzy Bracia i Siostry

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie rozpoczął rekrutację na kolejny rok studiów akademickich. Nasza diecezjalna uczelnia od blisko 60 lat służy nie tylko naszej diecezji, lecz także kilkunastu seminariom i ośrodkom zamiejscowym w różnych miastach Polski. Wielu jej absolwentów jest czynnie zaangażowanych w życie Kościoła w różnych wspólnotach i instytucjach.

Studia magisterskie z teologii i katechetyki można odbywać w trybie zaocznym i e-learningowym. Specjalizację katechetyczną można ponadto uzyskać w trakcie studiów podyplomowych.

Oprócz regularnych zajęć akademickich uczelnia prowadzi także kursy dla osób zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin, dla młodych dziennikarzy, dla duszpasterzy młodzieży. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się skompensowany, dwuletni cykl “Teologii dla zabieganych”. Wiele osób poznaje w ten sposób podstawy najważniejszych prawd wiary. Nowością wśród tegorocznych propozycji jest – także dwuletnia – szkoła biblijna.

Wśród studentów są osoby w różnym wieku, różnych zawodów. Przychodzą liderzy i członkowie ruchów i wspólnot katolickich, przychodzą osoby poszukujące swego miejsca w Kościele i pogłębiające swoją relację z Bogiem. Niech potencjał nauki i wiary, który wspólnie tworzą nasi profesorowie i studenci zostanie wykorzystany dla wspólnego dobra Kościoła. Zapraszamy do podjęcia studiów na naszej Uczelni

Kazimierz kard. Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

 ::  76 ROCZNICA ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

foto
  W sobotę 1 sierpnia przypada 76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Za poległych w Powstaniu Warszawskim modlić się będziemy tego dnia podczas Eucharystii o godz. 18.00. Zabiją dzwony kościelne o godz. 17.00 (Godz. „W”). Sygnał ten będzie formą hołdu poległym i żyjącym Powstańcom.
Starsze informacje przeniesione do archiwum.


Od 22 grudnia 2006 roku odwiedziło nas:  liczniklicznikliczniklicznikliczniklicznik osób.               Opracowanie strony: Michał Markowski © 2006-2020
   Info o tobie: IP: 18.207.106.142 Przegladarka: inna, System operacyjny: inny. Strona korzysta z plików cookies - polityka prywatności
Do gory!