Piątek, 14 sierpnia 2020 roku
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy na stronie Rzymskokatolickiej Parafii św. Marka Ewangelisty w Łomiankach Dąbrowie.


 ::  UTRUDNIONY DOJAZD DO PARAFII

foto
  W związku z pracami drogowymi na ulicy Długiej zalecamy dojazd do Parafii od ulicy Akacjowej ulicą Żywiczną. Wjazd na teren Parafii bramą od ulicy Żywicznej.

 ::  ŚWIĘCENIA PREZBITERATU

foto
  Pochodzący z naszej parafii Ks. Rafał Bartosiński przyjął sakrament święceń kapłańskich 27 czerwca w Toronto i będzie pełnił swoją posługę w tej diecezji. Życzymy Księdzu neoprezbiterowi wielu łask Bożych w posłudze kapłańskiej oraz polecamy osobę Księdza modlitewnej pamięci.

 ::  PORZĄDEK MSZY ŚW.

  Informujemy, że od środy 1 lipca 2020 wprowadzamy nowy porządek Mszy św.

dni powszednie: 18:00

Niedziela godz. 9:00, 11:00, 12:30, 18:00

W sobotę Msza św. o godz. 18:00 z liturgii Niedzieli.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki w kościele.
We wszelkich sprawach lub przypadku potrzeby rozmowy z kapłanem prosimy o kontakt telefoniczny. - Ks. Andrzej - wikariusz 607 095 113 lub telefon ogólnoparafialny 22 751-85-91

 ::  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

foto
  Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartki i piątki po Mszy Św. wieczornej do godz. 20:00. W czasie Adoracji możliwość spowiedzi.
Módlmy się w czasie adoracji szczególnie o powstrzymanie epidemii koronawirusa oraz ochronę naszych rodzin przed jego skutkami.

 ::  PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

foto
  Ostatni etap przygotowania do bierzmowania

1. Wybrać patrona do bierzmowania, którego imię przyjmę na bierzmowaniu


2. Złożyć świadectwo chrztu, opinię katechety, zaświadczenie od świadka bierzmowania oraz kartkę z danymi w poniedziałek 7 września 2020 roku w dawnej kaplicy pomiędzy 18:30 a 19:00 na spotkaniu indywidualnym kandydata, rodzica oraz kapłana.

3. Nauczyć się na pamięć tekstu:

PRAGNIEMY, ABY DUCH ŚWIĘTY, KTÓREGO OTRZYMAMY,
UMOCNIŁ NAS, DO MĘŻNEGO WYZNAWANIA WIARY,
I DO POSTĘPOWANIA, WEDŁUG JEJ ZASAD. AMEN.


4. Próba generalna przed bierzmowaniem
14 IX.2020 g. 19:00. (poniedziałek) 21.IX.2020 g. 19:00 (poniedziałek) w kościele

5. Spowiedź kandydatów, świadków, rodziców
22.IX.2020 (wtorek) g. 18:30 – 19:30

6. Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania
24.IX.2020 (środa) g. 18:00 – obecność kandydata w Kościele najpóźniej 17:30

 ::  LIST METROPOLITY WARSZAWSKIEGO O PWTW

foto
  Czcigodni Księża Proboszczowie, Rektorzy kościołów!

W trosce o duszpasterski rozwój naszej archidiecezji i zapewnienie Kościołowi odpowiedniej formacji intelektualno-duchowej proszę o zainteresowanie wszystkich wiernych działaniami Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Poniższy list należy odczytać w czasie ogłoszeń w jedną z najbliższych czerwcowych niedziel.

Drodzy Bracia i Siostry

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie rozpoczął rekrutację na kolejny rok studiów akademickich. Nasza diecezjalna uczelnia od blisko 60 lat służy nie tylko naszej diecezji, lecz także kilkunastu seminariom i ośrodkom zamiejscowym w różnych miastach Polski. Wielu jej absolwentów jest czynnie zaangażowanych w życie Kościoła w różnych wspólnotach i instytucjach.

Studia magisterskie z teologii i katechetyki można odbywać w trybie zaocznym i e-learningowym. Specjalizację katechetyczną można ponadto uzyskać w trakcie studiów podyplomowych.

Oprócz regularnych zajęć akademickich uczelnia prowadzi także kursy dla osób zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin, dla młodych dziennikarzy, dla duszpasterzy młodzieży. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się skompensowany, dwuletni cykl “Teologii dla zabieganych”. Wiele osób poznaje w ten sposób podstawy najważniejszych prawd wiary. Nowością wśród tegorocznych propozycji jest – także dwuletnia – szkoła biblijna.

Wśród studentów są osoby w różnym wieku, różnych zawodów. Przychodzą liderzy i członkowie ruchów i wspólnot katolickich, przychodzą osoby poszukujące swego miejsca w Kościele i pogłębiające swoją relację z Bogiem. Niech potencjał nauki i wiary, który wspólnie tworzą nasi profesorowie i studenci zostanie wykorzystany dla wspólnego dobra Kościoła. Zapraszamy do podjęcia studiów na naszej Uczelni

Kazimierz kard. Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

 ::  PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

foto
  Sobota 29 sierpnia 2020 g.12.00
Próba generalna: wtorek 25.08 godz.19.00 w kościele
Spowiedź w piątek 28 sierpnia o od 17:45 w dawnej kaplicy

Sobota 05 września 2020 g.12.00
Próba generalna: wtorek 01.09 godz.19.00 w kościele
Spowiedź w piątek 4 września od 18:00 do 19:00 w dawnej kaplicy

Zapisy lub zmiany terminów tylko w zakrystii u Ks. Proboszcza.

 ::  Nabożeństwo Fatimskie W PONIEDZIAŁEK 13.07.2020

foto
   Serdecznie zapraszamy do udziału w Nabożeństwie Fatimskim w poniedziałek 13 lipca po Mszy św. o godz. 18:00

 ::  I SOBOTA MIESIĄCA - NABOŻEŃSTWO WYNAGRADZAJĄCE

foto
  Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszosobotnim nabożeństwie wynagradzającym za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi w sobotę – 1 sierpnia 2020 o godz. 17:00

WARUNKI ODPRAWIENIA NABOŻEŃSTWA PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

1. Spowiedź święta w pierwszą sobotę miesiąca
(może być także kilka dni wcześniej lub później)

2. Komunia Święta w pierwszą sobotę miesiąca
(musimy być w stanie łaski, jeżeli spowiedź jest w innym dniu)

3. Różaniec w intencji wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca. Jedna część (pięć tajemnic)

4. 15-minutowe rozważanie na temat jednej lub wielu tajemnic różańcowych w pierwszą sobotę miesiąca

 ::  SPOWIEDŹ

foto
  Spowiedź w naszej parafii 15 minut przed każdą Mszą św. oraz można umawiać się telefonicznie w innych godzinach tel 607 095 113

Spowiedź odbywa się w dawnej kaplicy gdzie znajduje się "bezpieczny konfesjonał". Wchodzimy przez główne wejście do wnętrza kaplicy.

 ::   FIDES - WSPÓLNOTA FORMACJI DUCHOWEJ DOROSŁYCH

foto
  Grupa formacyjna FIDES istnieje w Parafii św. Marka od 2017 roku. Nazwa wspólnoty FIDES wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza: wiara, zaufanie, ufność. To pojęcie wpisuje się doskonale w relację człowieka z Bogiem: spotkanie Boga daje nam siłę, staje się wewnętrznym motorem, ufnością i nadzieją.
Wiara nie wymaga od nas szczególnych zdolności, ani podejmowania ponadludzkich wysiłków. Wszystko co jest potrzebne to otwartość. Nasze serce, cała nasza osoba ma otworzyć się na Boga - źródło, które daje nam siłę do przemiany życia. Bóg przychodzi do nas także - a może w szczególności – poprzez ludzi, których stawia na naszej drodze. To właśnie we wspólnocie, poprzez działanie Ducha Świętego, odkrywamy moc i doświadczenie Boga, uczymy się modlitwy i służby drugiemu człowiekowi.
Spotykamy się we wtorki o godz. 19:00 w sali nad kaplicą.
Opiekun grupy - ks. Andrzej Krzesiński tel: 607 095 113
Formy naszych spotkań są różnorodne:
- Eucharystia o godz. 18:00
- Adoracja
- Katechezy
- Konferencje i dyskusje
- Liturgia godzin
- Wyjazdy pielgrzymkowe i rekolekcyjne

Serdecznie zapraszamy !

 ::  76 ROCZNICA ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

foto
  W sobotę 1 sierpnia przypada 76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Za poległych w Powstaniu Warszawskim modlić się będziemy tego dnia podczas Eucharystii o godz. 18.00. Zabiją dzwony kościelne o godz. 17.00 (Godz. „W”). Sygnał ten będzie formą hołdu poległym i żyjącym Powstańcom.

 ::  SŁOWO ARCYBISKUPA WARSZAWSIEGO

  Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza

w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.

W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

Obecne możliwości pozwalają już na planowanie – nawet jeszcze przed wakacjami – w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży – uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam zarówno duchownych jak i świeckich.

Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br., w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.

Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

† Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski

 ::  TRIDUUM PASCHALNE

  Wielki Czwartek 09.04.2020
8:00 – Adoracja indywidulna w kościele do Mszy Wieczerzy Pańskiej
18:00 – Msza Wieczerzy Pańskiej – tylko transmisja online
Czuwanie modlitewne do godz. 23:00 – w świątyni 5 osób
Spowiedź 17:00 do 18:00 oraz 19:30 do 22:00 w dawnej kaplicy

Wielki Piątek 10.04.2020
8:00 – Jutrznia
8:30 – Adoracja indywidualna w kościele – 5 osób
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 – Liturgia Męki Pańskiej – tylko transmisja online
W tym dniu obowiązuje post ścisły, jeśli to możliwe także w Wielką Sobotę do Wigilii Paschalnej. Po Liturgii Męki Pańskiej nocne czuwanie do Jutrzni Wielkiej Soboty – prosimy o wpisanie swojej obecności na Adoracji na kartce na stoliku w wejściu do kościoła
Spowiedź od 17:00 do 18:00 oraz 19:30 do 22:00

Wielka Sobota 11.04.2020
8:00 - Jutrznia
8:30 – Adoracja indywidualna w kościele – 5 osób
20:00 – Msza Św. Wigilii Paschalnej - tylko transmisja online

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.2020
6:00 – Msza św. rezurekcyjna
Msze św. o godz. 9:00, 11:00, 13:00, 18:00 – transmisja online

Poniedziałek Wielkanocny 13.04.2019
Msze św. o godz. 9:00, 11:00, 13:00, 18:00 – transmisja online

 ::  Wytyczne dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

 ::  REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

foto
  W zaistniałych okolicznościach rekolekcje wielkopostne w naszej parafii zostały odwołane. Biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej wygłosi rekolekcje wielkopostne: w niedzielę 28 marca w kościele seminaryjnym podczas Mszy św. o godz. 11.00. Nastepnie, od poniedziałku 30 marca do 1 kwietnia o godz. 18.30 w kościele seminaryjnym.

Zapraszamy do śledzenia transmisji online na kanale You Tube Archidiecezji Warszawskiej oraz stronie internetowej www.archwwa.pl

 ::  Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

  Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam w Archidiecezji Warszawskiej następujące uzupełnienia do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

1. Usilnie proszę wszystkich proboszczów i rektorów kaplic, aby zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. w liczbie nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych.

2. Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. zapowiedzianej w komunikacie Rady Stałej KEP, a udzielonej przeze mnie 13 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Media te stworzyły wiele propozycji transmisji niedzielnych Mszy św.

3. Szczególnie zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

4. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.

5. Proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich o modlitwę, indywidualną i w małych wspólnotach, w intencji chorych, opiekujących się nimi, szczególnie służb medycznych i sanitarnych.

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i duchowej łączności.

† Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa, 13 marca 2020 r.
Starsze informacje przeniesione do archiwum.


Od 22 grudnia 2006 roku odwiedziło nas:  liczniklicznikliczniklicznikliczniklicznik osób.               Opracowanie strony: Michał Markowski © 2006-2020
   Info o tobie: IP: 3.228.11.9 Przegladarka: inna, System operacyjny: inny. Strona korzysta z plików cookies - polityka prywatności
Do gory!